Home

 

 

Algemeen

 

Onze praktijk bestaat uit twee remedial teachers en een integratief kindertherapeut die zeer nauw samenwerken. Wij adviseren en behandelen kinderen, jeugdigen en volwassenen. Wilt u weten wie er in onze praktijk werken klik dan op Medewerkers.
Wij werken met kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar) die leer-, opvoedings- en emotionele problemen hebben: jonge mensen bij wie er niet uit komt wat er in lijkt te zitten. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door lees-, taal-, reken- of schrijfproblemen, of wellicht door (te) grote spanningen.

 

Hierdoor kunnen op school of thuis problemen ontstaan, die een goed functioneren belemmeren.Dagdromen, slecht opletten, niet luisteren, slechts korte tijd geconcentreerd kunnen werken of moeilijk contact maken met anderen kunnen verschijnselen zijn van niet of minder goed functioneren. In ons werk staat het kind* centraal. Het accent ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen, zodat het kind problemen onder ogen durft te zien, leert hiermee om te gaan of deze kan oplossen.
* Het kind: hiermee bedoelen wij in het vervolg het kind (4-12 jaar) Ún de jongere (13-18 jaar).