Home

 


Leerproblemen

Een kind kan problemen hebben met leren. Na aanmelding van uw kind wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande gegevens en onderzoeken. Op basis hiervan wordt, indien nodig, een aanvullend onderzoek afgenomen gericht op de leervoorwaarden. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken of het kind voor remedial teaching in onze praktijk in aanmerking komt. Er wordt aandacht besteed aan de leervoorwaarden en/of aan de sociaal emotionele belemmeringen in het leerproces. In ons team bespreken we de aanmeldingen en bepalen in onderling overleg bij wie dit kind terecht kan. Hierna zal een intakegesprek plaatsvinden. Wilt u weten wie wij zijn en wat wij doen, klik op Medewerkers.  

 

Kinderen met één of meerdere van onderstaande leerproblemen worden wekelijks middels remedial teaching behandeld: