Home

 

Psychosociale problemen

Een kind kan psychosociale problemen hebben:

In ons team bespreken we de aanmeldingen en bepalen in onderling overleg bij wie dit kind terecht kan. Hierna zal een intakegesprek plaatsvinden. Wilt u weten wie wij zijn en wat wij doen, klik op Medewerkers.