Ervaringsdeskundige coach voor het syndroom van Turner

Als ervaringsdeskundige coach voor het syndroom van Turner, weet ik hoe het is om met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, assertiviteit, overbelasting e.d. geconfronteerd te worden.  Je hoeft mij niets uit te leggen. Als ervaringsdeskundige coach pak ik de boodschap snel op. 

Dit geeft erkenning en werkt motiverend en kan je weer aanzetten tot het formuleren van nieuwe doelen. Dankzij het CCZW (Centrum Chronisch Ziek en Werk) hebben wij een certificeringstraject doorlopen en hiermee is onze professionaliteit en deskundigheid gewaarborgd.

Wat doe ik? 

Mijn ondersteuning is breed, het kan bestaan uit:

  • Individuele gesprekken, in combinatie met online-coaching, om een balans te vinden tussen je beperkingen en je mogelijkheden tot participatie (bijv. opleiding, werk, vrijwilligerswerk).
  • Een luisterend oor bieden als lotgenoot.
  • Hulp bij de communicatie met school, ouders en hulpverleners.
  • Hulp bij het formuleren van passende bezigheden/werkzaamheden in de vorm van studie- en/of loopbaanbegeleiding. Jongere meiden hulp bieden bij alle mogelijke schoolgerelateerde zaken. Denk hierbij aan leren, sociale vaardigheden, stages. Ik geef jongeren, ouders en school meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast breng ik alle partijen vaardigheden bij om hier mee om te gaan.
  • Hulp bij het zicht krijgen op je eigen beïnvloedingsmogelijkheden (vergroten zelfvertrouwen en zelfregie).
  • Hulp bij werk zoeken, jezelf profileren bij sollicitaties. ·
  • Bij groepsgewijze training zelfmanagement . Waarin je heel praktisch aan de slag gaat met je doelen