Drs. Wendy van Kuijen-de Bruijn

Remedial teacher en ervaringsdeskundige coach voor het syndroom van Turner.

Als allround remedial teacher begeleid ik kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Vooral het begeleiden van kinderen bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang. Veel kinderen die bij mij komen zitten in de hogere groepen van de basisschool of in de brugklas. Vooral het ‘leren leren’ en leren plannen/organiseren van het huiswerk is heel belangrijk.  Ook op de langere termijn, tijdens hun vervolgopleiding en werkzame leven zullen ze hier voordeel van hebben.

De basis bij alles wat ik samen met het kind doe is de behoefte van het kind en mijn studie ontwikkelingspsychologie. Ik sta dicht bij de kinderen omdat ik me goed kan verplaatsen in de uitdagingen waarmee zij te maken hebben. We kijken samen eerst naar de sterke kanten van het kind en werken daarna aan het zelfvertrouwen, gaan op zoek naar goede leerstrategieën. Welke manier van leren past nou eigenlijk het beste bij haar of hem. Haalbare korte termijn doelen en een goede samenwerking met ouders en school staan centraal. 

Naast mijn werk als RT’er ben ik ook ervaringsdeskundig coach in het begeleiden van jonge meiden met het syndroom van Turner. Omdat ik weet wat het is om het syndroom van Turner te hebben, kan ik makkelijker met jonge mensen over communiceren. In het coachen richt ik me vooral op de jongadolescenten die moeite hebben met hun studiekeuze. En samen kijken hoe je een studie aanpakt, dingen plant en andere dingen die de jongere aangeeft. Daarmee hoop ik te kunnen helpen met het voorkomen van teleurstellingen in de verdere carrière en problemen in het werk. Ik denk dat het werken vanuit mijn persoonlijke ervaring een aanvulling is op mijn werk en inlevingsvermogen in anderen.