Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG. 
Dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Praktijk Kindertherapie KOO en Praktijk Bezuidenhout zetten geen cookies via de website(s) en hebben geen database met gegevens van cliënten.  

We houden alleen de gegevens bij van onze kinderen en hun ouders/verzorgers: 
Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnr.
E-mailadres
Geboortedatum en plaats                                                                                   
School

We gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Deze gegevens gebruiken we voor de communicatie met de betrokkenen zelf, de school en/of met andere instanties, mits u als ouder/verzorger daar toestemming voor heeft gegeven middels de behandelingsovereenkomst.
De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de behandelaar. De computers zijn beveiligd met een wachtwoord en de telefoon via een code.
Voor publicatie van foto- en filmmateriaal op bijvoorbeeld de website moeten de ouders/verzorgers van minderjarigen (onder de 16) toestemming geven. Deze toestemming zullen wij dan ook altijd vragen.